SFS 2016:632 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

160632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.