SFS 2016:635 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

160635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.