SFS 2016:639 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

160639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.