SFS 2016:645 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

160645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.