SFS 2016:646 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

160646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.