SFS 2016:660 Förordning om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi

160660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med
mammografi;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen

(2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.
De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §

Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss

screening inom hälso- och sjukvården avser screening för bröstcancer med
mammografi i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

3 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GARBIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:660

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016