SFS 2016:665 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

160665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 16 a § förordningen (2010:407) om er-

sättning till vissa nyanlända invandrare

1 ska upphöra att gälla den 15 juli

2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1483.

SFS 2016:665

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016