SFS 2016:690 Förordning om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

160690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.