SFS 2016:698 Förordning om ändring i förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

160698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.