SFS 2016:700 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

160700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CKCIEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CKCIEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CKCIEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CKCIEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CKCIEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CKCIDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 50 kap. 6 � socialf�rs�kringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>50 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av 4 och 5 �� ska med en person som f�rv�rvsarbetar</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">likst�llas</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en studerande som f�r studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395)</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller som endast p� grund av best�mmelser om behovspr�vning inte f�r stu-<br/>diest�d, och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en studerande som deltar i kompletterande pedagogisk utbildning som</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">leder till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskarniv�<br/>och f�r utbildningsbidrag f�r den utbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:700</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 50 kap. 6 � socialf�rs�kringsbalken

ska ha f�ljande lydelse.

50 kap.

6 �

Vid till�mpning av 4 och 5 �� ska med en person som f�rv�rvsarbetar

likst�llas

1. en studerande som f�r studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395)

eller som endast p� grund av best�mmelser om behovspr�vning inte f�r stu-
diest�d, och

2. en studerande som deltar i kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskarniv�
och f�r utbildningsbidrag f�r den utbildningen.

Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

SFS 2016:700

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;