SFS 2016:706 Förordning om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

160706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.