SFS 2016:707 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

160707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2016:707

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:707

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ

Ämneslärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning

En student som har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan
avlägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. I förordningen
(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslä-
rarexamen och förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen
på forskarnivå finns det bestämmelser om de krav som studenten ska uppfylla
för en sådan examen.

EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ

2 Senaste lydelse 2016:154.