SFS 2016:707 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

160707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2016:707

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:707

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& GRUNDNIV�& ELLER AVANCERAD NIV�&

�mneslärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning

En student som har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan
avlägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. I förordningen
(2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslä-
rarexamen och förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen
på forskarnivå finns det bestämmelser om de krav som studenten ska uppfylla
för en sådan examen.

EXAMINA P�& FORSKARNIV�&

2 Senaste lydelse 2016:154.