SFS 2016:725 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

160725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1388) om
vattenverksamhet m.m.;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 a�4 c §§ förordningen (1998:1388) om vatten-

verksamhet m.m. att ska ha följande lydelse.

4 a §

1

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markav-

vattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Halls-
bergs, Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla,
Kungsörs, Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och
�rebro kommuner samt i Karlstads kommun utom �lvsbacka och Nyeds di-
strikt.

4 b §

2

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markav-

vattning gäller i områdena

1. Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län,
2. Nittälven i Dalarnas och �rebro län, och
3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län.
En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns

tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

4 c §

3

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markav-

vattning gäller i områdena

1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,
2. Gustavsmurarna�Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län,
3. Aloppkölen, Gullhög�Tönningfloarna, Oldflån�Flån, Sikåsvågarna, Ty-

sjöarna och �&nnsjön i Jämtlands län,

4. Store mosse i Jönköpings län,
5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden,

Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávva-
vuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)�Laisdalen och Vasikkavuoma i Norr-
bottens län,

6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Västerbot-

tens län,

7. Mossaträsk�Stormyran och �vre sulån i Västernorrlands län,

1 Senaste lydelse 2013:1173.

2 Senaste lydelse 2013:1173.

3 Senaste lydelse 2013:1173.

SFS 2016:725

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:725

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

8. Svartådalen i Västmanlands län, och
9. Getapulien�Grönbo i �rebro län.
En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns

tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)