SFS 2016:725 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

160725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.