SFS 2016:741 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

160741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PFONCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PFONCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PFONCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PFONCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PFONCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PFONCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1966:742) om hotell- och <br/>pensionatr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1966:742) om hotell-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och pensionatr�relse</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 11 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 18 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Till penningb�ter d�ms den som inte fullg�r anm�lningsskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Jenny Ferm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:F�U12, rskr. 2015/16:265.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">3 Senaste lydelse 1991:293. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena tas<br/>bort.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:741</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatr�relse;

utf�rdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatr�relse

2

dels att 11 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 18 � ska ha f�ljande lydelse.

18 �

3

Till penningb�ter d�ms den som inte fullg�r anm�lningsskyldighet

enligt 8 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:F�U12, rskr. 2015/16:265.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

3 Senaste lydelse 1991:293. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

SFS 2016:741

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;