SFS 2016:743 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

160743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PIEMPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:PIEMPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:PIEMLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:PIEMPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIEMKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om �ndring i avfallsf�rordningen (2011:927);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 2 till avfallsf�rordningen (2011:927) ska</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:743</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:743</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">1</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Hantering som utg�r �tervinning</b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 1</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Anv�ndning fr�mst som br�nsle eller annan energik�lla.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Detta omfattar �ven f�rbr�nningsanl�ggningar som f�rbr�nner hush�lls-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">avfall om anl�ggningens energieffektivitet uppg�r till </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. minst 0,60, om anl�ggningen f�re den 1 januari 2009 har tagits i drift och</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">omfattas av en anm�lan eller ett tillst�nd enligt milj�pr�vningsf�rordningen<br/>(2013:251) eller motsvarande �ldre best�mmelser, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. minst 0,65, om anl�ggningen omfattas av en anm�lan som har gjorts</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">eller ett tillst�nd som har getts efter den 31 december 2008 enligt milj�pr�v-<br/>ningsf�rordningen eller motsvarande �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rbr�nningsanl�ggnings energieffektivitet ska ber�knas med en formel</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 2</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">�tervinning eller regenerering av l�sningsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 3</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Material�tervinning av organiska �mnen som inte anv�nds som l�s-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">samt f�rgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemika-<br/>lier. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 4</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Material�tervinning av metaller eller metallf�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 5</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Material�tervinning av andra oorganiska material.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Detta omfattar jordtv�tt som medf�r �terst�llande av mark och �tervinning</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av oorganiska byggmaterial.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 6</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Regenerering av syror eller baser.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 7</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">�tervinning av komponenter som anv�nds f�r att minska f�roreningar.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 8</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">�tervinning av katalysatorkomponenter.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 9</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">Omraffinering av olja eller annan �teranv�ndning av olja.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 10</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Markspridning med positiva effekter p� jordbruket eller ekologin.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 11</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Anv�ndning av avfall som har uppkommit genom n�gon s�dan hante-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ring som avses i R 1R 10.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>R 12</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Utv�xling av avfall som ska bli f�rem�l f�r n�gon s�dan hantering</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i R 1R 11.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Detta omfattar  om hanteringen inte l�mpligen kan h�nf�ras till n�gon av</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">R 1R 11  inledande hantering f�re �tervinning, inklusive f�rbehandling<br/>(t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning,<br/>fragmentering, konditionering, omf�rpackning, separering, sammansm�ltning</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">1 Senaste lydelse 2013:269.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:743</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">eller blandning f�r �verl�mnande till n�gon s�dan hantering som avses i R 1<br/>R 11). </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R 13</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">Lagring av avfall f�re n�gon s�dan hantering som avses i R 1R 12.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Detta omfattar inte tillf�llig lagring, f�re insamling, p� den plats d�r avfal-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">let har uppkommit.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Formel f�r ber�kning av energieffektivitet enligt R1</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">En f�rbr�nningsanl�ggnings energieffektivitet enligt R1 ska ber�knas med<br/>formeln <i>energieffektivitet = ((Ep  (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) x CCF.</i></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ber�kningen ska g�ras i enlighet med det som �r b�sta m�jliga teknik vid</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">f�rbr�nning av avfall. I formeln �r talet 0,97 den faktor som motsvarar energi-<br/>f�rlusterna p� grund av bottenaska och str�lning. F�r de �vriga parametrarna i<br/>formeln g�ller f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Ep</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft30">Den energi som f�rbr�nningsanl�ggningen �rligen producerar i form av</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">v�rme eller elektricitet ber�knad genom att energin i form av elektricitet mul-<br/>tipliceras med 2,6 och den v�rme som produceras f�r ett kommersiellt �nda-<br/>m�l multipliceras med 1,1 (gigajoule/�r).</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Ef</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft30">Den �rliga energitillf�rseln till f�rbr�nningsanl�ggningens system fr�n</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">s�dana br�nslen som bidrar till produktionen av �nga (gigajoule/�r).</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Ew</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft30">Den energi som kan utvinnas fr�n det behandlade avfallet i f�rbr�n-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ningsanl�ggningen under ett �r ber�knad utifr�n avfallets effektiva v�rme-<br/>v�rde (gigajoule/�r).</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Ei</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft30">Den energi som tillf�rts anl�ggningen under ett �r bortsett fr�n Ew och</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Ef (gigajoule/�r).</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tm</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett dygns medeltemperatur ber�knad som medelv�rdet av dygnets h�g-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">sta och l�gsta temperatur.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>HDDd</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft30">Graddagsv�rdet f�r ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm)</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">f�r dygnet �r h�gre �n 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsv�rde fast-<br/>st�llas till 0. Om medeltemperaturen f�r dygnet �r l�gre �n eller lika med 15<br/>grader Celsius ska den dagens graddagsv�rde ber�knas som differensen mel-<br/>lan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm).</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>HDD�</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rbr�nningsanl�ggningens �rliga graddagsv�rde ber�knad som</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">summan av de dagliga graddagsv�rdena (HDDd) f�r alla dygn under ett<br/>kalender�r p� den plats d�r anl�ggningen ligger.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>HDD</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rbr�nningsanl�ggningens graddagsv�rde f�r uppv�rmning ber�k-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">nad som ett genomsnitt av de �rliga graddagsv�rdena (HDD�) f�r anl�gg-<br/>ningen under en period om 20 kalender�r i f�ljd f�re det kalender�r f�r vilket<br/>klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) ber�knas. Ber�kningen ska grunda sig p� de<br/>klimatf�rh�llanden som r�der d�r anl�ggningen finns.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:743</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>CCF</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rbr�nningsanl�ggningens klimatkorrigeringsfaktor, som </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. n�r ber�kningen avser tid f�re den 1 januari 2030 och anl�ggningen har</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tagits i drift och f�tt tillst�nd f�re den 1 september 2015 ska best�mmas</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">a) till v�rdet 1, om v�rdet p� HDD f�r anl�ggningen �r st�rre �n eller lika</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">med 3 350,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">b) till v�rdet 1,25 om v�rdet p� HDD f�r anl�ggningen �r mindre �n eller</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">lika med 2 150, eller</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">c) enligt formeln <i>CCF =  ((0,25/1200) x HDD) + 1,698</i>, om v�rdet p�</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">HDD f�r anl�ggningen �r st�rre �n 2 150 och mindre �n 3 350 (det ber�knade<br/>v�rdet p� CCF ska avrundas till tre decimaler), och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. n�r ber�kningen avser en anl�ggning som har tagits i drift och f�tt till-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">st�nd efter den 31 augusti 2015 eller n�r ber�kningen avser tid efter den<br/>31 december 2029 ska best�mmas</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft45">a) till v�rdet 1, om HDD �r st�rre �n eller lika med 3 350,<br/>b) till v�rdet 1,12, om HDD �r mindre �n eller lika med 2 150, eller<br/>c) enligt formeln <i>CCF =  ((0,12/1200) x HDD) + 1,335</i>, om HDD �r</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">st�rre �n 2 150 och mindre �n 3 350 (det ber�knade v�rdet p� CCF ska avrun-<br/>das till tre decimaler).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i avfallsf�rordningen (2011:927);

utf�rdad den 16 juni 2016.

Regeringen f�reskriver att bilaga 2 till avfallsf�rordningen (2011:927) ska

ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

SFS 2016:743

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:743

Bilaga 2

1

Hantering som utg�r �tervinning

R 1

Anv�ndning fr�mst som br�nsle eller annan energik�lla.

Detta omfattar �ven f�rbr�nningsanl�ggningar som f�rbr�nner hush�lls-

avfall om anl�ggningens energieffektivitet uppg�r till

1. minst 0,60, om anl�ggningen f�re den 1 januari 2009 har tagits i drift och

omfattas av en anm�lan eller ett tillst�nd enligt milj�pr�vningsf�rordningen
(2013:251) eller motsvarande �ldre best�mmelser, och

2. minst 0,65, om anl�ggningen omfattas av en anm�lan som har gjorts

eller ett tillst�nd som har getts efter den 31 december 2008 enligt milj�pr�v-
ningsf�rordningen eller motsvarande �ldre best�mmelser.

En f�rbr�nningsanl�ggnings energieffektivitet ska ber�knas med en formel

enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga.

R 2

�tervinning eller regenerering av l�sningsmedel.

R 3

Material�tervinning av organiska �mnen som inte anv�nds som l�s-

ningsmedel.

Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser

samt f�rgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemika-
lier.

R 4

Material�tervinning av metaller eller metallf�reningar.

R 5

Material�tervinning av andra oorganiska material.

Detta omfattar jordtv�tt som medf�r �terst�llande av mark och �tervinning

av oorganiska byggmaterial.

R 6

Regenerering av syror eller baser.

R 7

�tervinning av komponenter som anv�nds f�r att minska f�roreningar.

R 8

�tervinning av katalysatorkomponenter.

R 9

Omraffinering av olja eller annan �teranv�ndning av olja.

R 10

Markspridning med positiva effekter p� jordbruket eller ekologin.

R 11

Anv�ndning av avfall som har uppkommit genom n�gon s�dan hante-

ring som avses i R 1R 10.

R 12

Utv�xling av avfall som ska bli f�rem�l f�r n�gon s�dan hantering

som avses i R 1R 11.

Detta omfattar  om hanteringen inte l�mpligen kan h�nf�ras till n�gon av

R 1R 11  inledande hantering f�re �tervinning, inklusive f�rbehandling
(t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning,
fragmentering, konditionering, omf�rpackning, separering, sammansm�ltning

1 Senaste lydelse 2013:269.

background image

3

SFS 2016:743

eller blandning f�r �verl�mnande till n�gon s�dan hantering som avses i R 1
R 11).

R 13

Lagring av avfall f�re n�gon s�dan hantering som avses i R 1R 12.

Detta omfattar inte tillf�llig lagring, f�re insamling, p� den plats d�r avfal-

let har uppkommit.

Formel f�r ber�kning av energieffektivitet enligt R1

En f�rbr�nningsanl�ggnings energieffektivitet enligt R1 ska ber�knas med
formeln energieffektivitet = ((Ep  (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) x CCF.

Ber�kningen ska g�ras i enlighet med det som �r b�sta m�jliga teknik vid

f�rbr�nning av avfall. I formeln �r talet 0,97 den faktor som motsvarar energi-
f�rlusterna p� grund av bottenaska och str�lning. F�r de �vriga parametrarna i
formeln g�ller f�ljande.

Ep

Den energi som f�rbr�nningsanl�ggningen �rligen producerar i form av

v�rme eller elektricitet ber�knad genom att energin i form av elektricitet mul-
tipliceras med 2,6 och den v�rme som produceras f�r ett kommersiellt �nda-
m�l multipliceras med 1,1 (gigajoule/�r).

Ef

Den �rliga energitillf�rseln till f�rbr�nningsanl�ggningens system fr�n

s�dana br�nslen som bidrar till produktionen av �nga (gigajoule/�r).

Ew

Den energi som kan utvinnas fr�n det behandlade avfallet i f�rbr�n-

ningsanl�ggningen under ett �r ber�knad utifr�n avfallets effektiva v�rme-
v�rde (gigajoule/�r).

Ei

Den energi som tillf�rts anl�ggningen under ett �r bortsett fr�n Ew och

Ef (gigajoule/�r).

Tm

Ett dygns medeltemperatur ber�knad som medelv�rdet av dygnets h�g-

sta och l�gsta temperatur.

HDDd

Graddagsv�rdet f�r ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm)

f�r dygnet �r h�gre �n 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsv�rde fast-
st�llas till 0. Om medeltemperaturen f�r dygnet �r l�gre �n eller lika med 15
grader Celsius ska den dagens graddagsv�rde ber�knas som differensen mel-
lan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm).

HDD�

F�rbr�nningsanl�ggningens �rliga graddagsv�rde ber�knad som

summan av de dagliga graddagsv�rdena (HDDd) f�r alla dygn under ett
kalender�r p� den plats d�r anl�ggningen ligger.

HDD

F�rbr�nningsanl�ggningens graddagsv�rde f�r uppv�rmning ber�k-

nad som ett genomsnitt av de �rliga graddagsv�rdena (HDD�) f�r anl�gg-
ningen under en period om 20 kalender�r i f�ljd f�re det kalender�r f�r vilket
klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) ber�knas. Ber�kningen ska grunda sig p� de
klimatf�rh�llanden som r�der d�r anl�ggningen finns.

background image

4

SFS 2016:743

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

CCF

F�rbr�nningsanl�ggningens klimatkorrigeringsfaktor, som

1. n�r ber�kningen avser tid f�re den 1 januari 2030 och anl�ggningen har

tagits i drift och f�tt tillst�nd f�re den 1 september 2015 ska best�mmas

a) till v�rdet 1, om v�rdet p� HDD f�r anl�ggningen �r st�rre �n eller lika

med 3 350,

b) till v�rdet 1,25 om v�rdet p� HDD f�r anl�ggningen �r mindre �n eller

lika med 2 150, eller

c) enligt formeln CCF =  ((0,25/1200) x HDD) + 1,698, om v�rdet p�

HDD f�r anl�ggningen �r st�rre �n 2 150 och mindre �n 3 350 (det ber�knade
v�rdet p� CCF ska avrundas till tre decimaler), och

2. n�r ber�kningen avser en anl�ggning som har tagits i drift och f�tt till-

st�nd efter den 31 augusti 2015 eller n�r ber�kningen avser tid efter den
31 december 2029 ska best�mmas

a) till v�rdet 1, om HDD �r st�rre �n eller lika med 3 350,
b) till v�rdet 1,12, om HDD �r mindre �n eller lika med 2 150, eller
c) enligt formeln CCF =  ((0,12/1200) x HDD) + 1,335, om HDD �r

st�rre �n 2 150 och mindre �n 3 350 (det ber�knade v�rdet p� CCF ska avrun-
das till tre decimaler).

;