SFS 2016:799 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

160799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 10 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

7 kap.

10 §

Avgift ska betalas för prövning av en ansökan om dispens enligt

15 kap. 29 § miljöbalken från förbud att dumpa avfall.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen

(1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:799

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016