SFS 2016:821 Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

160821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661)

om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2016:821

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016