SFS 2016:857 Förordning om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

160857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:47) om
statsbidrag för undervisning under skollov;

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:47) om statsbidrag för

undervisning under skollov

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Statsbidrag lämnas för kostnader för

1. undervisning under skollov för en elev som behöver det för att nå kun-

skapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som går årskurs 6, 7, 8
eller 9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7, 8, 9 eller 10 i
specialskolan eller, när det är fråga om undervisning under sommarlov, har
gått i någon av dessa årskurser, och

2. undervisning under skollov för en elev i gymnasieskolan som behöver

det för att nå kunskapskraven för betyget E i en eller flera kurser eller, när det
gäller introduktionsprogram, i ett eller flera ämnen som ingår i elevens indivi-
duella studieplan.

Denna förordning träder i kraft den 19 september 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:479.

2 Senaste lydelse 2015:479.

SFS 2016:857

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016