SFS 2016:862 Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

160862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:989) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att 8 b § förordningen (2012:989) med instruktion

för Naturvårdsverket

1 ska upphöra att gälla den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av 8 b § 2015:124.

SFS 2016:862

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016