SFS 2016:866 Förordning om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

160866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1174) med
instruktion för övervakningsnämnderna;

utfärdad den 1 september 2016.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2007:1174) med instruktion

för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse.

12 §

För arbete i en övervakningsnämnd ska följande ersättning lämnas.

Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en övervak-

ningsnämnd.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

Befattning

Ersättning

Ordförande

21 000 kronor per år samt 240 kronor
per dag under vilken arbete utförts
för nämndens räkning

Vice ordförande

10 000 kronor per år samt 240 kronor
per dag under vilken arbete utförts
för nämndens räkning

Tillfällig ersättare för en ordförande

1 600 kronor per sammanträde

Ordförande som har beredskap enligt
5 § förordningen (1994:1060) om in-
tensivövervakning med elektronisk
kontroll

1 000 kronor per dag

SFS 2016:866

Utkom från trycket
den 13 september 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016