SFS 2016:869 Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

160869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2016:408) om
skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien;

utfärdad den 8 september 2016.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige

och Saudiarabien ska träda i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2016:869

Utkom från trycket
den 20 september 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016