SFS 2016:959 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller

160959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2011:689) om vissa behörighetsgivande examina
för legitimation som lärare och förskollärare och
om högskoleutbildningar för vidareutbildning av
lärare och förskollärare som saknar lärar- eller
förskollärarexamen, dels ändring i samma
förordning;

utfärdad den 3 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:689) om vissa behö-

righetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om
högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som
saknar lärar- eller förskollärarexamen

1

dels att förordningen, som gäller till och med den 30 juni 2020

2, ska fort-

sätta att gälla till och med den 30 juni 2030,

dels att 13 § ska ha följande lydelse.

13 §

3

Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska

anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna ska göras senast den 30 juni 2026.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:831.

2 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2013:831.

3 Senaste lydelse 2013:831.

SFS 2016:959

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016