SFS 2017:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

170001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 30 december 2016.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari�30 juni 2017 är �0,50 procent.

På Riksbankens vägnar

Johanna Fager Wettergren

Rickard Eriksson

SFS 2017:1

Utkom från trycket
den 24 januari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017