SFS 2017:8 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

170008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 19 januari 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 13, 20 a och 20 f §§ förordningen (1977:178)

med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom samt bilagorna 1, 2, 2 a, 3, 4, 5 och 6 till förordningen ska ha
följande lydelse.

1 §

1

Påföljd som avses i 1 § första stycket lagen (1972:260) om internatio-

nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning
av brottmålsdomskonventionen verkställas i Sverige enligt nämnda lag, om
påföljden har dömts ut eller beslutats i någon av följande stater som har till-
trätt konventionen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Georgien, Island, Lettland, Litauen, Moldavien, Montenegro, Nederländerna,
Norge, Rumänien, San Marino, Serbien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ukraina
eller �sterrike.

Verkställighet av påföljd som avses i 1 § andra stycket lagen om internatio-

nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får, under de förut-
sättningar som anges i samma lag, med tillämpning av brottmålsdomskonven-
tionen anförtros åt en myndighet i någon av de stater som anges i första
stycket.

13 §

2

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförandekonven-

tionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internationellt sam-
arbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts ut
eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konventionen:
Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajd-
zjan, Bahamas, Belgien, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike, För-
enade kungariket och vissa områden för vilkas internationella förbindelser
Förenade kungariket ansvarar, Georgien, Grekland, Honduras, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Malta, Mauritius, Mexiko, Moldavien, Mongoliet,
Montenegro, Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Rumänien,

1 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Slovenien har tillträtt kon-
ventionen.

2 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Mongoliet har tillträtt kon-
ventionen.

SFS 2017:8

Utkom från trycket
den 31 januari 2017

background image

2

SFS 2017:8

Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sydkorea, Tjeckien, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Venezuela eller �sterrike.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete

rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförande-
konventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rätts-
psykiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en
myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

20 a §

3

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokollet

verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om internatio-
nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har
dömts ut eller beslutats här i landet eller av en stat som tillträtt eller anslutit
sig till tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.
Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Belgien, Bulgarien, Cypern,

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grek-
land, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen,
Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovenien, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och �sterrike.

20 f §

4

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av artikel 67�69 i

Schengenkonventionen verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom, om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av någon av
följande stater som är bundna av dessa artiklar i Schengenkonventionen:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och
�sterrike.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Cecilia Riddselius
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Slovenien och Turkiet har
tillträtt tilläggsprotokollet.

4 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Kroatien har anslutit sig till
konventionen.

background image

3

SFS 2017:8

Bilaga 1

5

Länder som avses i 21 b §

(Förenta nationernas konvention den 20 december 1988 mot olaglig hantering
av narkotika och psykotropa ämnen)

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Angola,
Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia,
Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo,
Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salva-
dor, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia,
Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Heliga Stolen, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien,
Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Marshallöarna,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien,
Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nauru, Neder-
länderna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Norge, Nya
Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar,
Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, São Tomé och Príncipe,
Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Singa-
pore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland,
Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand,
Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmeni-
stan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu,
Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, �sterrike och �st-
timor.

5 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Heliga Stolen, Marshall-
öarna, Nauru, Niue och �sttimor har tillträtt konventionen.

background image

4

SFS 2017:8

Bilaga 2

6

Länder som avses i 21 c §

(Europarådets konvention den 8 november 1990 om penningtvätt, efterforsk-
ning, beslag och förverkande av vinning av brott)

Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien
och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kazakstan,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och �sterrike.

6 Senaste lydelse 2014:315. �ndringen är föranledd av att Kazakstan har tillträtt kon-
ventionen.

background image

5

SFS 2017:8

Bilaga 2 a

7

Länder som avses i 21 c §

(Europarådets konvention den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism)

Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern,
Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Kroatien, Lettland, Makedonien,
Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien,
San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ukraina och
Ungern.

7 Senaste lydelse 2014:315. �ndringen är föranledd av att Frankrike, Förenade kunga-
riket och Turkiet har tillträtt konventionen.

background image

6

SFS 2017:8

Bilaga 3

8

Länder som avses i 21 f §

(Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet)

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Angola,
Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bolivia,
Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna,
Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti,
Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El
Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia,
Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Heliga Stolen, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komo-
rerna, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien,
Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Marshallöarna,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Monaco, Moçam-
bique, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nauru, Nederländerna,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Norge, Nya Zeeland,
Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar,
Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, São Tomé och Príncipe,
Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Singa-
pore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland,
Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand,
Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmeni-
stan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu,
Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, �sterrike och �st-
timor.

8 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Andorra, Angola, Bangla-
desh, Barbados, Burundi, Dominica, Elfenbenskusten, Eritrea, Ghana, Grekland, Haiti,
Heliga Stolen, Indien, Maldiverna, Marshallöarna, Nauru, Nepal, Niue, Nordkorea,
Palestina, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, Sierra Leone, Swazi-
land, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tonga och Vietnam har tillträtt konventionen.

background image

7

SFS 2017:8

Bilaga 4

9

Länder som avses i 21 g § första stycket

(Tilläggsprotokollet den 15 november 2000 om förebyggande, bekämpande
och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till För-
enta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande
organiserad brottslighet)

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Angola, Antigua
och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas,
Bahrain, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Herce-
govina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Central-
afrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark,
Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republi-
ken, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfenbenskusten,
Eritrea, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arab-
emiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grekland,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Jordanien,
Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizi-
stan, Kiribati, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon,
Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedo-
nien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongo-
liet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nauru, Nederländerna, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen,
Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, São Tomé och Príncipe,
Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Singa-
pore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland,
Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand,
Tjeckien, Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Vit-
ryssland, Zambia, Zimbabwe, �sterrike och �sttimor.

9 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Afghanistan, Angola,
Barbados, Burundi, Dominica, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Ghana, Grekland,
Haiti, Indien, Kuba, Maldiverna, Marocko, Mikronesien, Nauru, Saint Lucia, Saint
Vincent och Grenadinerna, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Swaziland,
Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Vietnam och Zimbabwe har tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

8

SFS 2017:8

Bilaga 5

10

Länder som avses i 21 g § andra stycket

(Tilläggsprotokollet den 15 november 2000 mot människosmuggling land-,
luft- och sjövägen, till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000
mot gränsöverskridande organiserad brottslighet)

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Angola, Antigua och Barbuda,
Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Barba-
dos, Belgien, Belize, Benin, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Costa
Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti,
Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Est-
land, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade kungariket,
Gambia, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Italien, Jamaica, Kambodja,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kiribati,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Mali,
Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Monaco,
Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nauru, Nederländerna, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint
Vincent och Grenadinerna, San Marino, São Tomé och Príncipe, Saudi-
arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Syrien,
Tadzjikistan, Tanzania, Tjeckien, Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Venezuela,
Vitryssland, Zambia, �sterrike och �sttimor.

10 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Angola, Barbados,
Burundi, Dominica, Etiopien, Ghana, Grekland, Haiti, Indien, Kuba, Luxemburg,
Nauru, Saint Vincent och Grenadinerna, Sierra Leone, Swaziland, Sydkorea och
Tjeckien har tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

9

SFS 2017:8

Bilaga 6

11

Länder som avses i 21 h §

(Förenta nationernas konvention den 31 oktober 2003 mot korruption)

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Angola, Antigua
och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas,
Bahrain, Bangladesh, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien och
Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica,
Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica,
Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten,
Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arab-
emiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grekland,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heliga Stolen,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia,
Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Mongoliet, Montenegro,
Myanmar, Namibia, Nauru, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama,
Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien,
Rwanda, Ryssland, Saint Lucia, Salomonöarna, São Tomé och Príncipe,
Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Singa-
pore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sydafrika,
Sydkorea, Sydsudan, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Togo,
Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tuvalu, Tyskland,
Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet-
nam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, �sterrike och �sttimor.

11 Senaste lydelse 2010:1161. �ndringen är föranledd av att Belize, Bhutan, Botswana,
Cooköarna, Elfenbenskusten, Gambia, Grenada, Guinea, Heliga Stolen, Indien, Irland,
Island, Kiribati, Komorerna, Marshallöarna, Mikronesien, Myanmar, Nauru, Nepal,
Nya Zeeland, Oman, Palestina, Saint Lucia, Salomonöarna, Saudiarabien, Sudan,
Swaziland, Sydsudan, Thailand, Tjeckien, Tuvalu, Tyskland och Vanuatu har tillträtt
konventionen.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017