SFS 2017:19 Lag om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)

170019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.