SFS 2017:24 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

170024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:748) med
instruktion för Svenska institutet för
europapolitiska studier;

utfärdad den 2 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2008:748) med instruktion för

Svenska institutet för europapolitiska studier ska ha följande lydelse.

3 §

1

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Charlotte Kugelberg
(Statsrådsberedningen)

1 Senaste lydelse 2008:1422.

SFS 2017:24

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017