SFS 2017:63 Lag om ändring i lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall

170063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.