SFS 2017:70 Förordning om ikraftträdande av barlastvattenlagen (2009:1165)

170070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av barlastvattenlagen
(2009:1165);

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att barlastvattenlagen (2009:1165) ska träda i kraft

den 8 september 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:70

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017