SFS 2017:71 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

170071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om
ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1166) om ändring i fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) ska träda i kraft den 8 september 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:71

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017