SFS 2017:72 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

170072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om
ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1167) om ändring i lagen

(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska träda i kraft den 8 september
2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:72

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017