SFS 2017:73 Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken

170073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring
i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782)

om ändring i miljöbalken ska träda i kraft den 8 september 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:73

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017