SFS 2017:78 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

170078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.