SFS 2017:95 Förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

170095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MOPLPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MOPMAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MOPMAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:MOPMAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:MOPLPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MOPMAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MOPLPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MOPLPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MOPLPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2015:155) om statlig <br/>styrning med kunskap avseende h�lso- och <br/>sjukv�rd och socialtj�nst;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 februari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 och 3 �� f�rordningen (2015:155) om statlig</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">styrning med kunskap avseende h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning syftar till att s�kerst�lla att styrningen med kunskap</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">avseende h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst som statliga myndigheter<br/>ansvarar f�r utg�r ett st�d f�r huvudm�n (landsting och kommuner) och olika<br/>professioner vilka har ansvar f�r att patienter och brukare ges en god v�rd och<br/>insatser av god kvalitet. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrningen med kunskap ska bidra till att m�len i enlighet med h�lso- och</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sjukv�rdslagen (2017:30) och socialtj�nstlagen (2001:453) uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med h�lso- och sjukv�rd avses i denna f�rordning verksamhet som om-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">fattas av h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125)<br/>eller smittskyddslagen (2004:168) och annan liknande verksamhet som syftar<br/>till att f�rebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med socialtj�nst avses i denna f�rordning verksamhet som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">socialtj�nstlagen (2001:453) eller av lagen (1993:387) om st�d och service till<br/>vissa funktionshindrade.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2017. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:95</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 februari 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2015:155) om statlig
styrning med kunskap avseende h�lso- och
sjukv�rd och socialtj�nst;

utf�rdad den 16 februari 2017.

Regeringen f�reskriver att 1 och 3 �� f�rordningen (2015:155) om statlig

styrning med kunskap avseende h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst ska ha
f�ljande lydelse.

1 �

Denna f�rordning syftar till att s�kerst�lla att styrningen med kunskap

avseende h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst som statliga myndigheter
ansvarar f�r utg�r ett st�d f�r huvudm�n (landsting och kommuner) och olika
professioner vilka har ansvar f�r att patienter och brukare ges en god v�rd och
insatser av god kvalitet.

Styrningen med kunskap ska bidra till att m�len i enlighet med h�lso- och

sjukv�rdslagen (2017:30) och socialtj�nstlagen (2001:453) uppfylls.

3 �

Med h�lso- och sjukv�rd avses i denna f�rordning verksamhet som om-

fattas av h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125)
eller smittskyddslagen (2004:168) och annan liknande verksamhet som syftar
till att f�rebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Med socialtj�nst avses i denna f�rordning verksamhet som omfattas av

socialtj�nstlagen (2001:453) eller av lagen (1993:387) om st�d och service till
vissa funktionshindrade.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2017.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:95

Utkom fr�n trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;