SFS 2017:99 Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

170099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägtrafikskatteförordningen
(2006:242);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § vägtrafikskatteförordningen (2006:242) ska

ha följande lydelse.

6 §

Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms

efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställ-
ning.

Sista siffra

Skatteår/
skatteperioder

Fordonsskatt

Betalnings-
månad

1

skatteår:
skatteperioder:

maj�april
maj�augusti
september�december
januari�april

april
april
augusti
december

2

skatteår:
skatteperioder:

juni�maj
juni�september
oktober�januari
februari�maj

maj
maj
september
januari

3

skatteår:
skatteperioder:

juli�juni
juli�oktober
november�februari
mars�juni

juni
juni
oktober
februari

4

skatteår:
skatteperioder:

september�augusti
september�december
januari�april
maj�augusti

augusti
augusti
december
april

5

skatteår:
skatteperioder:

november�oktober
november�februari
mars�juni
juli�oktober

oktober
oktober
februari
juni

6

skatteår:
skatteperioder:

december�november
december�mars
april�juli
augusti�november

november
november
mars
juli

SFS 2017:99

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:99

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

7

skatteår:
skatteperioder:

januari�december
januari�april
maj�augusti
september�december

december
december
april
augusti

8

skatteår:
skatteperioder:

februari�januari
februari�maj
juni�september
oktober�januari

januari
januari
maj
september

9

skatteår:
skatteperioder:

mars�februari
mars�juni
juli�oktober
november�februari

februari
februari
juni
oktober

0

skatteår:
skatteperioder:

april�mars
april�juli
augusti�november
december�mars

mars
mars
juli
november