SFS 2017:114 Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden

170114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2016:409) om avtal
mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om
utbyte av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:409) om avtal mellan Sverige och

Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i
kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:114

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017