SFS 2017:115 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden

170115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:927) om avtal
mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:927) om avtal mellan Sverige och

Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:115

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017