SFS 2017:116 Förordning om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

170116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:866) med
bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa
föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:866) med bemyndigande för

Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen
(1999:1229)

1 ska ha följande lydelse.

1 §

Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela verkställighets-

föreskrifter i fråga om

1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap. 5 § inkomst-

skattelagen (1999:1229),

2. genomsnittspris för lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag,
3. nybilspriser enligt 61 kap. 5�7 §§ samma lag, och
4. fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. 2 §

och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samt om vilket fartområde fartyget går
i (klassificering) enligt 64 kap. 6 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2003:1016
förordningen 2003:1016.

SFS 2017:116

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017