SFS 2017:121 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

170121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgifter

vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:121

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

2

SFS 2017:121

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av
följande.

Kategori A............................................................................................... 900 kr

Allmänna domstolsärenden:
� adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
� tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap
enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
� namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,
� testamentsvittnesförhör,

1 Senaste lydelse 2016:920.