SFS 2017:144 Förordning om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

170144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i häktesförordningen (2010:2011);

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 20 § häktesförordningen (2010:2011)

1 ska upp-

höra att gälla vid utgången av mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 20 § 2014:1184.

SFS 2017:144

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017