SFS 2017:150 Förordning om ändring i kungörelsen (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

170150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1970:710) om
utlämning till eller från Danmark, Island eller
Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § kungörelsen (1970:710) om utlämning till

eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut
om vård eller behandling

1 ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 9 § 2014:1120.

SFS 2017:150

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017