SFS 2017:155 Förordning om ändring i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

170155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:785) med
instruktion för Skatterättsnämnden;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:785) med instruktion för

Skatterättsnämnden ska ha följande lydelse.

3 §

1

Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Skatte-
rättsnämnden och Forskarskattenämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:747.

SFS 2017:155

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017