SFS 2017:161 Förordning om upphävande av förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

170161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2004:501) om
införande av driftsrestriktioner vid flygplatser;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:501) om införande av drifts-

restriktioner vid flygplatser ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:161

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017