SFS 2017:172 Förordning om ändring i förordningen (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

170172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1227) med
instruktion för Harpsundsnämnden;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1227) med instruktion

för Harpsundsnämnden ska ha följande lydelse.

5 §

1

Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och förordningen

(2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning ska
inte tillämpas på nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1090.

SFS 2017:172

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017