SFS 2017:1018 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

171018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.