SFS 2017:1022 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018

171022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
tobaksskatt för år 2018

1;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att

skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2018:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 54 öre per styck,
2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 36 öre per styck,
3. skatt på röktobak tas ut med 1 884 kronor per kilogram,
4. skatt på snus tas ut med 442 kronor per kilogram,
5. skatt på tuggtobak tas ut med 487 kronor per kilogram.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1020.

SFS 2017:1022

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017