SFS 2017:1027 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

171027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.