SFS 2017:1040 Förordning om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

171040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.