SFS 2017:1042 Förordning om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

171042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:835) med
instruktion för Statens överklagandenämnd;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:835) med instruktion för

Statens överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

3 §

Nämnden ska bestå av minst sju ledamöter. I den utsträckning det be-

hövs ska det finnas ersättare för ledamöterna.

Av ledamöterna ska en vara ordförande och minst en vara vice ordförande.

Ordförande och vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:1042

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017