SFS 2017:1044 Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

171044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.