SFS 2017:1059 Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)

171059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.